Uncategorized

Egzamin kompetencji

Na koniec nauki w gimnazjum uczniów czeka test kompetencji. Od niedawna oprócz testu humanistycznego i matematyczno – przyrodniczego muszą pisać także test z języka angielskiego. Nauka angielskiego w gimnazjum opiera się raczej na szlifowaniu zręczności takich jak słuchanie, czytanie i w niewielkim stopniu pisanie. Nauka angielskiego nie obejmuje z kolei mówienia, w tak wielkim stopniu jak ma to miejsce w liceum, gdy maturzysta musi zdać test ustny. Nauka angielskiego w gimnazjum jest więc czysto teoretyczna, zupełnie nieprzydatna za granicą, jednak stanowi podstawę do nauki języka w liceum. Test kompetencji z języka angielskiego składa się z kilkunastu zagadnień. Część z nich polega na odpowiedzi do tekstu. Pytania są w formie testowej. Popularnym zadaniem jest też przyporządkowanie tytułów do osobnych akapitów. Zadanie to ma sprawdzić zdolność czytania ze zrozumieniem. Z początku odbywa się część słuchowa, czyli odsłuchanie nagrania, a w następnej kolejności zaznaczenie odpowiedzi. Jeśli chodzi o zręczność pisania to może się wydarzyć opis obrazka. Uczeń ma dopiero za zadanie napisać co spostrzega na zdjęciu, okoliczności i odpowiedzieć na zapytywanie specjalne umieszczone w poleceniu do zadania.